• Birleşme ve Devralma
 • Yeniden Yapılandırma
 • Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • İş Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Fikri Haklar
 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Aile ve Miras Hukuku
 • Müvekkil şirket ve kuruluşların taraf olacağı sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü ve uygulanması bakımından hukuki destek verilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı ( resmi makamlar, borçlu vb. ile) her türlü yazışmanın takibi
 • Şirketlerin çalışanları ve diğer kuruluşlar ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki destek verilmesi ve çözüm bulunması.
 • Her türlü hukuksal faaliyet ile ilgili gerekli iç ve dış raporlama yapılması
 • Mevzuat ve içtihatların takip edilerek şirket içi eğitim ve danışmanlık verilmesi.
 • Her türlü platformda müvekkil kurumların temsil edilerek hukuksal görüş bildirilmesi
 • Aile hukukundan kaynaklanan her türlü konuda müvekkillere hukuki yardımda bulunmak,
 • Tereke ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili konularda hukuki destek sağlamak,
 • İşveren, işçi ve bağlı kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • Yurt içi alacak takibi
 • Sağlık Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • İpotek alma ve devretme, ipoteğe dayalı alacağın icrası hususlarında çalışmalar.
 • İzaleyi Şuyu ve miras hakkından doğan davalar yanında gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıkların  çözümü
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu, devir alınması, ortaklık yapılarının değiştirilmesi ve bu konularda danışmanlık yapılması .
 • Patent, marka, endüstriyel tasarım, yazılım, faydalı model ve diğer sınai mülkiyetler ile ilgili  çıkacak uyuşmazlıkların çözümü