T&E&K Hukuk Bürosu


Hukuk büromuz 2004 yılında Av. Tolga Kavun tarafından kurulmuştur. Çalışma sahamız ağırlıkla İzmir ve Ege bölgesi olmakla beraber Ankara – İstanbul irtibat ofislerimizde yer alan avukatlarımızla da müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

T&E&K Hukuk bürosunun çalışma konuları, Ticaret Hukuku, Anonim ve Limited Şirketler Hukuku, Şirket Kurma, Şirket Birleşme ve Devralmaları, Şirket Danışmanlığı, Gayrimenkul Hukukundan kaynaklı davalar, İpotek Tesis işlemleri, İş Hukuku ile İcra İflas Hukukundan kaynaklanan takipler ve Alacak Davalarıdır.

Ayrıca yukarıda anılan ana başlıklar dışında kalan Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Bireysel ve Toplu İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Haksız Rekabet, Marka ve Patent Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku ile Ticari Sözleşmeler, gibi pek çok genel hukuki konular da çalışma sahamız içerisindedir.

Hukuk Büromuzda önceliğimiz; müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanında, icra takiplerinin yapılması ve itina ile takip edilmesi ayrıca müvekkillerimizin sorunlarına ivedilikle çözüm bulunmasıdır.